Stylo Plume Noir

Nib Size > Broad (b)

  • Pelikan M700 Noir Toledo Fontaine Pen Pré-unification Édition (18c Nib Or B)
  • Stylo Plume Namiki Custom 845 Urushi Stylo Plume Noir Large Fkv5mrbb
  • Sailor 1911 Realo Profit 21k Stylo Plume Noir Large Pointe 11-3924-620
  • Stylo Plume Pilot Namiki Custom 823 Clair Plume Fkk3mrptbb Noire