Fountain Pen Black

Features > Ready To Write

  • Vintage Montblanc 042g Fountain Pen-jet Black-14k Nib-germany 1954-1956
  • Vintage Montblanc 252 Fountain Pen-jet Black Piston Filler-14k-germany 1950s
  • Vintage Montblanc 234 1/2g Fountain Pen-black-14k Flex Nib-germany 1950s
  • Vintage Montblanc Noblesse Fountain Pen-matt Black & Matt Steel-germany 1970s
  • Vintage Montblanc 234 1/2g Fountain Pen-black-14k Flex Nib-germany 1950s
  • Vintage Montblanc 254 Fountain Pen-jet Black Piston Filler-14k-germany 1950s